Oferta

Tłumaczenia ustne
– służę tłumaczeniem konsekutywnym podczas wszelkich możliwych okazji

Tłumaczenia pisemne
– tłumaczenia zwykłe i specjalistyczne, pisma oficjalne, korespondencja handlowa lub prywatna, proza, publikacje naukowe, eseje, dialogi filmowe, foldery reklamowe

Doradztwo językowe i optymalizacja tekstów
– teksty reklamowe czy oferty handlowe osiągają zamierzony cel tylko wtedy, kiedy są właściwie sformułowane – zachęcam zatem gorąco do skorzystania z moich fachowych porad

Nauka języka macedońskiego – kursy i korepetycje

Organizowanie programów wymiany studenckiej

Pośrednictwo w interesach tj. organizowanie zaopatrzenia lub sprzedaży dla małych i średnich firm