Tłumacz macedoński

Witam na mojej stronie!

Oferowane przeze mnie usługi obejmują pełny zakres tłumaczeń pisemnych jak również ustnych. Gwarantuję dokładność, najwyższą jakość przekładu, terminowość wykonywanych zleceń oraz absolutną poufność. Tekst przyjmuję w dowolnym formacie – pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

Posiadam wieloletnie doświadczenie naukowe.

Wszystkich zainteresowanych moimi usługami zachęcam do przejścia na podstronę „Oferta”.

Z poważaniem,
dr Zdravko Stamatoski
Tłumacz języka macedońskiego

O mnie

dr Zdravko Stamatoski

Wieloletni wykładowca na polskich uczelniach i tłumacz. Pracował jako lektor języka macedońskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i Sosnowcu, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz jako adiunkt na Uniwersytecie Opolskim.

Prowadził warsztaty translatorskie dla studentów, a ponad 50 licencjantów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz kilkunastu na Uniwersytecie Opolskim pod jego kierunkiem naukowym obroniło prace licencjackie w zakresie polsko-macedońskich badań językoznawczych, konfrontacji literackiej i obrzędów folkorystycznych, itp.

Co roku w ramach lektoratów z języka macedońskiego najaktywniejszych studentów wysyłał na praktyki językowe do Ochrydu. Niejednokrotnie również był organizatorem pobytów i wycieczek naukowych dla profesorów i studentów z UJ, UŚ i UAM w Macedonii, jest zarówno propagatorem kultury macedońskiej w Polsce, jak i polskiej w Macedonii.

Oprócz nauki i dydaktyki, interesuje się sportem i muzyką. Żonaty z Marią, ma piątkę dzieci.

Czytaj dalej O mnie

Oferta

Tłumaczenia ustne
– służę tłumaczeniem konsekutywnym podczas wszelkich możliwych okazji

Tłumaczenia pisemne
– tłumaczenia zwykłe i specjalistyczne, pisma oficjalne, korespondencja handlowa lub prywatna, proza, publikacje naukowe, eseje, dialogi filmowe, foldery reklamowe

Doradztwo językowe i optymalizacja tekstów
– teksty reklamowe czy oferty handlowe osiągają zamierzony cel tylko wtedy, kiedy są właściwie sformułowane – zachęcam zatem gorąco do skorzystania z moich fachowych porad

Nauka języka macedońskiego – kursy i korepetycje

Organizowanie programów wymiany studenckiej

Pośrednictwo w interesach tj. organizowanie zaopatrzenia lub sprzedaży dla małych i średnich firm

Referencje

Stała współpraca tłumaczeniowa:

 • Ambasada Republiki Macedonii w Warszawie [POBIERZ]
 • LEMTECH Konsulting Sp. z o.o. (Kraków) [POBIERZ]

Ważniejsze tłumaczenia firmowe:

 • w roku 1999 – dla potrzeb firmy Lem Projekt z Krakowa – szkolenie delegacji burmistrzów z Macedonii oraz tłumaczenie 100-stronicowego podręcznika w zakresie finansowania organów w samorządach lokalnych w Polsce.
 • w roku 2000 – dla potrzeb firmy City Prof z Krakowa – szkolenie delegacji organizacji pozarządowych z Macedonii w zakresie ochrony środowiska oraz tłumaczenie 60-stronicowego podręcznika.
 • w roku 2004 – dla potrzeb firmy LemTech z Krakowa – szkolenie delegacji rektorów i profesorów z Macedonii oraz urzędników Ministerstwa Nauki Rządu R. Macedonii w zakresie reform w ustawie o szkolnictwie wyższym.
 • w roku 2011 oraz 2014 – dla potrzeb Wojskowych Zakładów Mechanicznych „ROSOMAK” – Siemianowice Śląskie

Uczestnictwo w komisjach translatorskich:

Członek komisji jurorskiej „Najlepszy młody tłumacz – Babilon”, przewodniczący sekcji zakresu przekładów z języka polskiego na macedoński w organizacji Ministerstwa Kultury RM, projekt zrealizowany przy równoczesnym wsparciu Komisji Europejskiej, lipiec 2014 r.

Ważniejsze tłumaczenia konsekutywne, symultaniczne i pisemne na szczeblu państwowym i ministerialnym:

 • ustne podczas wizyt oficjalnych delegacji w Ministerstwie Transportu RP w Warszawie – listopad 2011 r.,
 • w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w Warszawie – maj 2013 r.,
 • w Ministerstwie Obrony RM w Skopje – lipiec 2011 r.,
 • w Ministerstwie Kultury RP w Warszawie, Krakowie, Łodzi – maj 2015 oraz październik 2016 r.,
 • pisemne dla Ministerstwa Gospodarki oraz Polskiej Służby Celnej, październik 2015 r.,
 • w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze luty-marzec 2010 r.,
 • w Prokuraturze Rejonowej w Łodzi w marcu 2013 r.,
 • Komenda Główna Policji oraz CBA w Warszawie, Prokuratura Rejonowa w Krakowie, wrzesień 2016 r.,
 • w Ambasadzie USA w Skopje, luty 2017 r.,
 • w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w Warszawie (Salzburg Forum), listopad 2017 r.,
 • w Ambasadzie USA w Skopje, maj – czerwiec 2018 r.
 • w Sejmie RP, kwiecień 2019 r.
 • Frontex – Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej, czerwiec 2019 r.
 • Szczyt Bałkanów Zachodnich w Poznaniu, 3-5 lipca 2019 r.

Wybrane tłumaczenia pisemne z języka polskiego na macedoński:

 • film fabularny „Ziemia obiecana” w reżyserii Andrzeja Wajdy (Skopje 1994),
 • esej Tadeusza Miczki poświęcony Krzysztofowi Kieślowskiemu pt. „Żyjemy w świecie, który dla siebie nie ma pomysłu”, wydany w czasopiśmie „Kinopis” nr 18, Skopje 1997, str. 65-81,
 • podręcznik i mat. szkoleniowe na potrzeby szkolenia „Finansowanie samorządów lokalnych w Polsce” (Kraków, 1999),
 • książka „Jeśli Boga nie ma” Leszka Kołakowskiego (Tabernakul Skopje, 2000),
 • podręcznik i mat. szkoleniowe na potrzeby szkolenia „Instytucjonalizacja edukacji obywatelskiej na wydziałach pedagogicznych w szkołach wyższych” (Kraków, 2004),
 • „Treny” Jana Kochanowskiego